Motorsykkelens dag 2015

Motorsykkelens dag 2015 er den 9 mai i år, med oppmøte på torvet i Svolvær kl 11:00 Felles tur fra Svolvær Torg er planlagt kl 13:00 Turen går til Henningsvær

Motorsykkelens dag vel avviklet - brukbart oppmøte til tross for endel nedbør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri fart på banekurs?

Fri fart på banekurs?

 

Hele 30% av de alvorligste MC-ulykkene skyldes ekstrematferd. En stor del av disse ulykkene omfatter vanlige motorsyklister som kjører veldig mye fortere enn de behersker. Skal motorsyklistene kunne være med å bidra til at de ambisiøse trafikksikkerhetsmålene i Nasjonal transportplan nås, må nok slik ekstrematferd på offentlig vei opphøre.

 

Det går imidlertid ikke an å se bort fra at mange motorsyklister har et ønske om å teste grensene sine. Det er ikke noe galt i det. Det må bare ikke foregå på offentlig vei. Derfor peker MC-organisasjonene nå på lukkede baner som en alternativ arena for folk med en ekstrem livsglede og et litt for liberalt forhold til fartsgrensene. 

NMF og NMCU samarbeider om fri fart på banekurs: (f.v.) Roy Wetterstad, generalsekretær i NMF, Morten Hansen, generalsekretær i NMCU og Tor Linnerud, kompetanserådgiver i NMF.

Problemet er at førerutviklingskurs på bane med skiltsykler og gateforsikring har hatt en fartsbegrensing tilsvarende fartsgrensa utenfor tettbygd strøk, nemlig 80 km/t. En slik begrensning gjør at spenningssøkerne holder seg unna.

 

NMF har et overordnet ansvar for MC-aktiviteter på lukkete områder. NMCU har et overordnet ansvar for gatemotorsyklistene. Begge organisasjoner vil bedre motorsyklistenes sikkerhet. Det var derfor helt naturlig at de to organisasjonene i fjor høst startet et tett samarbeid for å gjøre førerutviklingskurs på bane mer attraktive for de som ønsker å teste grensene sine under trygge forhold. Første punkt på den felles agendaen var et besøk hos NMCUs svenske søsterorganisasjon. I Sverige har SMC nemlig arrangert trafikksikkerhetskurs for skiltsykler på storbane siden 2005. Helt uten fartsbegrensninger og med full kasko.

 

Punkt to på agendaen er å sikre en formell forankring av banekurs med fri fart. Den enkleste tilnærmingen er å lage et tillegg i motorsportforskriften som gjør at forskriften også omfatter førerutviklingskurs på lukket bane for registrerte motorsykler (og biler). NMF og NMCU har allerede hatt møter med Samferdselsdepartementet om en slik forskriftsendring, og i departementet er signalene at man i utgangspunktet er positive.

Les mer …

NMCU - Full Kontroll

Full Kontroll

Det er et faktum at motorsykkel er et krevende kjøretøy som tilbyr mindre passiv sikkerhet enn en bil. For å kompensere for motorsykkelens "innbygde" risiko må MC-førerne derfor ha høy kompetanse. Førerkompetanse kan deles i to deler, nemlig kjøreteknisk kompetanse og trafikal kompetanse. Begge deler er akkurat like viktig. Det kreves mye trening for å bli en dyktig MC-fører

Les mer …

Vågan MC - Ekstra ord. Årsmøte for 2011

Innkalling til ekstraordinært

årsmøte i Vågan MC 

Ekstra ordinært årsmøte blir avholdt 

den: 21.03.2012     kl: 19:00      Sted: Svolvær

Adresse: Havlykvartalet,  Avisgata 10

 Innkallingen blir sendt den 13.03.2012 pr epost (ref 4.10) til alle medlemmer.

Les mer …