Skal du ta lappen på MC i høst?

Skal du ta lappen på MC i høst?

 
Om du holder på å ta lappen på MC kan det lønne seg å kikke innom websiden til Statens vegvesen. Der ligger det nemlig omfattende informasjon om den praktiske førerprøven på motorsykkel.
 
I tillegg til utførlige beskrivelser av kjøregårdsøvelsene finner man også en video som i detalj viser hvordan de ulike øvelsene skal gjennomføres. Vel verdt et besøk for den som ønsker å klare førerprøven på første forsøk.

 

Her finner du websiden Praktisk prøve klasse A1 og A. Kjøregårdsbrosjyre og video finner du i menyen til høyre. Lykke til, og velkommen som medlem i NMCU når du står der med nytt MC-førerkort.

 

Les mer …

MC - amatørbygg

Forskrift om amatørbygg er vedtatt

 Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) har vært helt avgjørende for å få på plass den nye amatørbyggeforskriften

Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) har vært helt avgjørende for å få på plass den nye amatørbyggeforskriften
 
I går var en gledens dag. Da ble nemlig forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy vedtatt. Forskriften og gir privatpersoner adgang til å bygge kjøretøy til eget bruk etter et nærmere beskrevet teknisk regelverk. Dermed rakk Norge å få på plass et nasjonalt
godkjenningsregime før den nye typegodkjenningsforordningen fra EU trer i kraft. Den nye EU forordningen vil nemlig etter alt og dømme forby nasjonale godkjenningsregler som ikke allerede eksisterte når forordningen blir implementert.


På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet Vegdirektoratet muligheten for en slik godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøyer og sendte et forslag til forskrift ut høring høsten 2012. Amatørbyggeforskriften setter krav til søkeprosess og dokumentasjon, men det vil bli lempet på tekniske krav innenfor rammen av det som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Trafikksikkerheten blir imidlertid godt ivaretatt ved trinnvis oppfølgning av byggeprosjektene. Det er vedtatt en begrensning på hvor mange kjøretøyer som kan godkjennes etter denne ordningen. Begrensningen er satt til 100 biler og 130 motorsykler per år.

Dermed er en lang og krevende prosess nesten i mål. Forskriften er et resultat av at både myndigheter og organisasjonen har samarbeidet på en svært konstruktiv måte. Særlig har byggemiljøet selv, gjennom Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøyer (NFSOK) gjort en formidabel jobb. Også spesialistgruppa i Statens vegvesen (SFOOR) har vært utrolig konstruktive. Det står imidlertid igjen å avklare  avgiftsspørsmålet. Hvor mye det vil koste å bygge slike kjøretøyer helt fra bunnen av vil selvfølgelig påvirke interessen.
 

Forskriften trer i kraft 1.1. 2014. Den gjelder ikke byggeprosjekter som er påbegynt før denne datoen.

Les mer …

Hei mc-ister i VÅGAN MC

Tiltak for klubbhus til VÅGAN MC sine medlemmer.

 

Vinteren er tydeligvis kommet. I den forbindelse har styret funnet ut at vi skal prøve å gjøre noe for samholdet i klubben.
 
Vi har gått til det dramatiske skritt og leid kontordelen i den gamle brannstasjonen i Svolvær (uten å nevne hvem som har hatt tilhold der inntil det siste...)
 
Et par stykker har vært der og vasket, fikset litt og fått noen møbler inn. I den forbindelse ønsker vi at de som er interessert i litt info, kommer og tar tirsdagskaffen.
 
Kanskje ei vaffel og ser hvordan det er blitt og hvordan det kan bli. Komme med ideer f.eks. 
 
Er det noen som har remedier som ikke er i bruk i heimen  lengre, og som kanskje passer inn i en mc kåk, ta disse med.
 
Det være seg bilder, glass, ølkrus, kaffekrus etc.
 
Da ses vi tirsdag på  gamle Brannstasjonen i Svolvær
Adresse: John E. Paulsens gate i Svolvær
 
Link tilfotoalbum - klubbhus
 
Hilsen Styre

NMR

De nordiske MC-organisasjonene med felles standpunkter

I forbindelse med et stort trafikksikkerhetsseminar i Sverige i forrige uke publiserte de syv nordiske MC-organisasjonene i Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) et felles policy dokument om MC-sikkerhet. NMR representerer 850.000 motorsyklister i Finland, Norge, Sverige, Danmark og Island. 

Dokumentet forklarer hva de nordiske motorsykkelorganisasjonene mener om aktuelle saker og kommer med forslag til helt konkrete tiltak på viktige områder som for eksempel veivedlikehold, rekkverk, førerkort, synlighet, ekstrematferd og kjøretøysikkerhet.

De nordiske landene er små og ligger i utkanten av Europa, og organisasjonene i Nordisk Motorsykkel Råd mener et tettere nordisk samarbeid vil kunne styrke vår innflytelse, ikke minst i forhold til EUs politikk på området.

Med felles målsettinger ville de nordiske landene dessuten kunne innføre en arbeidsfordeling som ville kunne gi både praktiske og økonomiske gevinster, ikke minst på områder som forskning og utvikling. 

Les mer …