MC-skilting ved vegarbeid

Sprekktetting og lapping av slaghull medfører at det blir overskudd av løs grus etter arbeidene. Dette kan forårsake problemer, spesielt for motorsyklister. Derfor vedtok Statens vegvesen i 2012 nye regler for varsling og opprydding etter slike arbeider.

I et notat stiller Statens vegvesen følgende krav til entreprenører som skal utføre slike arbeider:

  • Ved tetting av sprekker og reparasjon av slaghull skal løs grus fjernes senest 24 timer etter tiltak.
  • Maksimum 5 km strekning kan utbedres før fjerning av overskuddsgrus blir gjort.
  • Strekningen skal skiltes med skiltene 112 Steinsprut, 804 Utstrekning og 807.7 Motorsykkel og moped, alle med gulgrønn bunnfarge.

Vi er helt sikre på at motorsyklister som ser denne skiltkombinasjonen vil reagere med å sette ned farten og øke oppmerksomheten. Vi er også helt sikre på at motorsyklistene vil være svært takknemlige over å få denne beskjeden, så man slipper å kjøre uforberedt inn på en strekning med løs grus. 

I 2013 fikk NMCU inn flere meldinger som tydet på at entreprenører som holdt på med dekkearbeider ikke hadde fått med seg at det hadde kommet nye regler. Når vi nå tar fatt på 2014-sesonger håper vi at notatet som ble sendt fra Vegdirektoratet i 2012 har nådd fram til entreprenørene. 

Les mer …

Minneord til Bjørn Nyland

Det var med fortvilelse og sorg vi hørte at du var blitt alvorlig syk. 

Vi kan ikke forstå hvor fort det gikk at du ikke er i blant oss lenger. 

Du vil, og blir savnet av alle i klubben. 

Ditt gode humør og et smil du gav alle rundt deg,smittet over på oss andre. 

 

Dypt er du savnet , hvil i fred Bjørn. 

 

Begravelse: Sortland Kirke

Dato: 9 April

Tid: 11:00

 

VÅGAN MC

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-17

 

 Midt i mars la Statens vegvesen fram tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og Trygg Trafikk, som i denne sammenhengen representerer alle interesseorganisasjonene. Til sammen bidrar aktørene med 122 trafikksikkerhetstiltak. 29 tiltak er rettet mot trafikantene, 26 er vegtiltak, 15 tiltak er rettet mot kjøretøy, 10 er organisatoriske tiltak, det er sju tiltak på kontrollsiden og tre for å bedre arbeidet med ulykkesdata.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-17 innholder også noen formuleringer om motorsykkel (side 55). Kapittelet starter med å fortelle at MC-førere har en betydelig høyere risiko enn for eksempel bilførere, men at det siden midten av 1980-tallet har vært en svært positiv nedgang i antall motorsykkelulykker, og at Norge i dag er ett av de sikreste landene i Europa å kjøre motorsykkel i.

På side 56 sier man at uerfarne motorsykkelførere er mest ulykkesutsatt, og dette gjelder uansett alder, men at dersom man klarer å bygge bro mellom uerfaren og erfaren (minske erfaringsgapet) vil svært mange ulykker kunne unngås. Dette er en formulering som er lånt fra NMCU og vi er selvfølgelig oppriktig glade for at vegvesenet deler vår analyse. NMCU er ikke i tvil om at de tre elementene; god føreropplæring, sikkerhetsdialogen i MC-miljøet og frivillige førerutviklingskurs er med på å gjøre den farlige perioden der man bygger livsviktig erfaring kortere.

Tiltaksplanen nevner også arbeidet med en helt ny Nasjonal motorsykkel- og mopedstrategi. Strategien vil vektlegge at økt trafikksikkerhet er et delt ansvar mellom de som planlegger, bygger, drifterog vedlikeholder vegsystemet, trafikantene som bruker vegen og kjøretøyprodusentene. Strategien vilsynliggjøre de områdene hvor motorsyklistene har særskilte behov, og omfatte både trafikantrettedetiltak og vegtiltak. NMCU er partner i dette arbeidet og strategien vil bli publisert før sommeren.

Også Håndbok 245 om MC-sikkerhet, som ble lansert i 2004 og oppdatert i 2007, er nevnt i tiltaksplanen. Håndboka er ment å være en veileder og oppslagsbok for alle som arbeider med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veger og trafikksystemer. Ny kunnskap om MC-sikkerhet som framkommer i perioden, vil bli revidert inn i Håndbok 245. En oppdatert Håndbok 245 vil være en kvalitetssikring for at motorsyklisters trafikksikkerhet ivaretas i prosessen med utvikling og revisjon av andre aktuelle håndbøker og vegnormaler

Les mer …

motorsykkeldekk.com

 
motorsykkeldekk.com
motorsykkeldekk.com     Kontakt 
  Hjelp/FAQs 
  Anbefale videre 
  Søk etter monteringspartner
 
 
Alle dekk l  Chopper/Cruiser l  Enduro l  Motocross l  Quad/ATV l  Skooter/Moped l  Personbildekk  
Nyhetsbrev I 04/2014
Endelig er våren her - er sykkelen satt i stand?

Før du lett og avslappet kan suse gjennom vårluften, er det viktig at både du og sykkelen går gjennom en vårsjekk: 

  Kontrollér dekkenes mønsterdybde (minst 1,6 mm) og lufttrykk og at det ikke er andre synlige
skader. 

  Sjekk lys, bremser, bremseslanger, -væske og ikke minst batteriet. 
  Sjekk olje og vann. 
  Unngå for høy fart, ikke overvurder egne kjøreferdigheter og tenk fremover når du kjører. Slik kan
man ufarliggjøre vårens risikofaktorer som grus på veien og lave asfalttemperaturer.
 
  Bort på scooter og vekk - med Continental ContiTwist!
 

Continental ContiTwist

Den alltid pålitelige ContiTwist bringer en innovativ gummiblanding teknologi for høy kjørelengde og utmerket grep på både våte og tørre gater.

  Utmerket og presise kjøreegenskaper 
  Harmoniske kjøreegenskaper for en trygg og sikker tur 
  En moderne og sportslig mønster med mange stylingelementer 

F.eks. i følgende dimensjoner:
120/70-12 TL 58P - fra 471,50 NOK* inkl. frakt! 

De som vil ha enda mer sport i sine dekk kan sette sitt håp på enContiTwist Sport, for eksempel
130/70-12 TL 62P - fra 484,50 NOK* inkl. frakt! 


*gunstigste dagspris 02.04.2014; per stykk uten felger; inkludert mva. og frakt i Norge, unntatt øyer; vi forbeholder oss retten til prisendringer; bare så lenge lageret rekker


  Til Continental ContiTwist

De som foretrekker scooter dekk fra Metzeler eller Heidenau er i gode hender, så vel med oss. Ta en titt på vårt utvalg av scooter og moped dekk!
  Avslappende Touring: Bridgestone T30
 

Bridgestone Battlax T30

  Hyggelig touring: Battlax T 30 har redefinert standarden for avslappende touring turer i 2013. Gjenoppdag den enkle gleden 
av å kjøre. 

  Ultimate pålitelighet: Rask responstid, fantastisk kjøreegenskaper og en trygg følelse i vinklede posisjoner - både i regn og sol! 
  Balansert ytelse: På motorveien eller den vanlige kjørefelt, dekkene har alle ingrediensene for den ultimate kjøreopplevelsen. 
  Maksimal komfort: ekstraordinære stabilitet, høy komfort og lav rulle lyder, den perfekte kombinasjon for den ultimate kjøreopplevelsen. 

120/70 ZR17 TL 58(W)  - fra 1151,50 NOK* inkl. frakt!
180/55 ZR17 TL 73(W)   - fra 1485,00 NOK* inkl. frakt!


*gunstigste dagspris 02.04.2014; per stykk uten felger; inkludert mva. og frakt i Norge, unntatt øyer; vi forbeholder oss retten til prisendringer; bare så lenge lageret rekker


  Bestill nå

Les mer …

Definisjonen av mellomtung motorsykkel

 

19. januar i år innført Norge EUs 3. førerkortdirektiv. En av endringen dette medførte er at den gamle ”mellomklassen” ble erstattet av førerkortklassen A2. Denne klassen gjelder fra 18 år og bestått førerprøve gir førerkortinnehaveren rett til å kjøre en motorsykkel med maks effekt på 35 kW og et effekt/vektforhold på 0,2kW per kg.

Det har blitt oppfattet som et problem at kjøretøyforskriftens gamle definisjon av mellomtung motorsykkel, nemlig maks effekt på 25kW, ikke ble oppdatert samtidig som førerkortforskriften. Nå er imidlertid dette brakt i orden.

Fra 19. april 2013 lyder nemlig kjøretøyforskriften § 2-3 slik: Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW, målt i henhold til direktiv 95/1/EF, eventuelt som endret ved direktiv 2002/41/EF, jf. § 23-3, og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt.

Motorsykler som fremstilles fra nå av vil bli klassifisert og registrert som mellomtung motorsykkel etter nye regler (35 kW). Motorsykler som i perioden fra 19. januar til 19. april 20 har blitt klassifisert og registrert som tung, og som oppfyller vilkårene for mellomtung motorsykkel etter de nye reglene, kan fremstilles til ny godkjenning og bli klasset om.

Les mer …

Svolvær - Tromsø med retur på Hutigruta 2013

Forslag til fellestur Svolvær- Tromsø med retur på Hutigruta 2013

 

Som vi snakket litt om på årsmøtet, så har jeg sett litt på hvordan denne turen kan foregå, og her er forslag på det som går på ren kjøring!

Svolvær- Andenes 211 km.

Andenes- Gryllefjord med ferge 1,25 time

Gryllefjord- Finnsnes 70 km. Fv 86

Gryllefjord- Tromsø 227 km. inkl. 132 km. fra Andselv til Tromsø. Fv 86, Fv 855 og E-6 fra Andselv

Gryllefjord- Storsteinnes 143 km. Fv 86 og Fv 855 inkl. 48 km. på E-6 fra Andselv til Storsteinnes

Storsteinnes- Vikran 62 km. E-6 og Fv 858

Vikran- Tromsø 53 km. Fv 858 og Fv 862

Tromsø- Svolvær 17 timer med hurtigruta

Botnhamn Brensholmen (Kvaløya) ferge ca 30 min.

Ettersom ferga til Gryllefjord og Senja har få avganger pr. dag tror jeg det er gunstigst å satse på den siste som går fra Andenes kl. 1700, og da tror jeg man må starte ca. kl 1400 fra Svolvær, men dette får vi komme tilbake til. Når man først er kommet over til Senja er det ikke mer ferger og slikt.

Da jeg vil tro at de fleste er kapabel til å komme seg til Andenes i ett strekk uten overnatting, foreslår jeg overnatting på egnet sted på Senja,gjerne i nærheten av et foretak hvor de kan servere noe snadder, gjerne med en øl til, og da har jeg hørt om et sted som heter Hamn som ligger langs veien vi uansett må kjøre mot Finnsnes.

På Hamn i Senja kan man få overnatting for 565,- med frokost på dobbeltrom. Telt er knapt et alternativ…

Når det kommer til reisen med hurtigruta, så går det jo an å stappe noe ekstra inn på en lugar… Man har jo ligget i telt sammen med ”vilt fremmede” for svingende , og 1000,- spart pr. stykk ekstra på en lugar kan jo vurderes! Kan pløyes inn i forfriskningsbudsjettet…

 

 

 

Det er i senere tid kommet forslag som går på å kjøre yttersiden av Senja til et sted som heter Botnhamn hvor det går ferge til Brensholmen hvor det er ca 55 km til Tromsø. Denne ruten går visstnok like i nærheten til stedet Husøy som nærmest ble berømt da damene dro…

 

 

 

Dekk og Dekkinfo

All informasjon er hentet fra websiden motorsykkeldekk

Spesielle kjennetegn på motorsykkeldekk

Spesialiserte motorsykler trenger også individuelt bestemte dekk for å sikre full ytelse. 
På slike "spesialdekk" kjennetegnes mønsterbetegnelsen med tilleggsbokstaver. 
Spesialdekkenes forutsetninger står oppført i dekkets papirer og må oveholdes. 
Tabellen kan avleses i den tekniske dekkhåndboken.

Et eksempe på dette er: 

Bridgestone BT 014 RG, RJ, RM, RN 

Metzeler Sportec M1 BCE 

Tilleggsbetegnelsen skiller alså mellom dekk som har identisk dimensjon og profil men likevel forskjellig konstruksjon, alt etter hvilken type motorsykkel dekkene er beregnet på, og har dermed også forskjellige egenskaper. Disse dekkene må utelukkende kun monteres på de motorsyklene som de er konstruert for!

Les mer …

Vårslepp 2012

Vårslepp 2012

Svolvær MC Klubb “Sluken” inviterer til Vårslepp 2012. Svolvær Torg 12 Mai kl 11.00,og utover ei stund.

Program før dagen er ikke helt klart, men vi skal iallfall dyrke felles hobby, nemlig at sykkelen er tatt ut av vinterdvalen.

Man og ta oss en felles motorprat, og en kopp kaffe sammen. Vi kommer tilbake med et lite program før dagen litt senere. 

 

Les mer …

MC klubben`s historie

MC klubben`s

historie

 

Etter en aktiv periode på 70-tallet, også etter hvert med Sluken MC-klubb - kunne antallet motorsyklister i Vågan på midten av 80-tallet omtrent telles på en hånd. "Sluken" lå i dvale og et generasjonsskifte var i emning. Sol-sommeren 1988 kom omslaget; mange skaffet seg MC og et miljø var etablert på ”no time”.

 

Dette førte til at en gjeng på i overkant 10 entusiaster gikk sammen og etablerte Vågan MC-klubb våren 1989, med undertegnede P.B. som første leder. Klubben lå stabilt på rundt 20-25 medlemmer i årene som fulgte. Mange av den nye gjengen kom fra samme miljø så den gode stemningen var der fra første stund, med mye moro som resultat.

 

Les mer …