Todelt praktisk førerprøve på MC blir avviklet

NMCU fikk i fjor et femtitalls tilbakemeldinger om todelt prøve fra førerkortkandidater eller deres foresatte. Ingen av disse tilbakemeldingene var positive. Kommentarene fra folk som lot høre fra seg handlet mest om at trafikkstasjonene enkelte steder hadde vært uvillig til å gjennomføre begge prøvene på samme dag, og at det mange ganger hadde vært urimelig lang ventetid mellom de to prøvene. Dessuten sa mange at de hadde hatt økte kostnader fordi de måtte leie oppkjøringssykkel to ganger, og at de hadde hatt økt besvær/kostander fordi de måtte ta fri fra skole/jobb to dager i stedet for én. 

Man kan godt si at todelt praktisk prøve kanskje ikke ville ha vært verdens undergang, og at kommende generasjoner av motorsyklister antagelig ville ha kunnet leve med den ekstra kostnaden og det ekstra bryderiet som ordningen ville medføre. På den andre siden synes NMCU at vi forbrukere må kunne kreve at endringer som gir oss merkostnader bør har en klar faglig begrunnelse. NMCU har en lang historie på å gi helhjertet støtte til fornuftige endringer som øker trafikksikkerheten, men vi syntes ikke at Statens vegvesen greide å forklare hvordan todelt MC-prøve ville gi en slik positiv effekt.

Derfor er NMCU glad for at Vegdirektoratet i samråd Samferdselsdepartementet har besluttet at todelt praktisk MC-prøve skal avvikles før årets MC-sesongen starter. Du kan lese brevet fra Statens vegvesen her.

 

Les mer …

ROUTE 66 USA og turer verden rundt - for DIN KLUBB

N KLUBB er herved invitert til å reise med oss i www.route66usa.info - Norges og Sveriges mest populære Route 66 USA - arrangør.

Vi har nå turer over HELE VERDEN.

Sjekk ut alle turer her:

 
 
 
Dersom DU som leder / initiativtaker for din klubb får med 10 deltakere - får du selv halv pris på din tur. Får du med 20 stk får du gratis tur. 
(Med «deltakere» mener  vi her sjåfører av MC eller bil)

Du velger selv om du vil ha passasjer.

Du kan også velge å trekke ut en som får halv pris eller gratis tur i din klubb, eller spre rabatten på alle medlemmer.
Det velger du selv.
 
Hvis interesse:
mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  eller ring +47 9703 0066
for en uforpliktende hyggelig prat om turer.
 
Følg oss også på Facebook her:
 
https://www.facebook.com/route66international

Tilsynsrapport med kritikk av Statens vegvesen

Riksrevisjonen undersøkte i 2008 drifts- og vedlikeholdsarbeidet på vegnettet, og konkluderte med at det var vesentlige mangler ved driftsarbeidet. - Statens vegvesen må følge opp arbeidet entreprenørene gjør for å sikre at det blir utført med riktig kvalitet, sa riksrevisoren den gangen.

NMCU er veldig bevisst på at mangelen på oppfølging av drifts- og vedlikeholdskontraktene kan ha ført til mange farlige situasjoner for motorsyklistene. Ikke minst når det gjelder vedlikeholdsarbeider som etterlater grus i vegbanen. I fjor vedtok NMCUs årsmøte derfor en sterk resolusjon om problemstillingen. Nå blir NMCUs bekymringer langt på vei bekreftet i en ny tilsynssak fra Vegtilsynet: Statens vegvesen har dårlig kontroll med det arbeidet entreprenørene i drift- og vedlikeholdskontrakter utfører og det kan føre til uforutsigbare kjøreforhold, som igjen kan føre til ulykker.

I tilsynssaken har Vegtilsynet har sett nærmere på to driftskontrakter i Region øst. For det første ville man avklare om Statens vegvesen styrer driftsprosjekt i samsvar med krav. Tilsynssaken har vist at de styrende dokumentene ikke er utarbeidet og brukt i samsvar med krav. For det andre undersøkte Vegtilsynet om Statens vegvesen etablerer samarbeid for driftskontrakter i samsvar med krav. Tilsynet viste at samhandlingsprosessen med entreprenørene i liten grad er dokumentert. I den tredje problemstillingen ville Vegtilsynet undersøke om Statens vegvesen gjennomfører kontrakten i samsvar med krav. Vegtilsynet vurderer det slik at vegvesenet samlet sett, ikke i tilstrekkelig grad etterlever kravene.

Les mer …

Kjørelengdeundersøkelse 2014

Gjennomsnittlig årlig kjørelengde er viktig fordi trafikksikkerhetsforskere bruker denne til å beregne hvor farlig det er å kjøre MC. 
På bakgrunn av dette har NMCU, med jevne mellomrom, bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong slik at vi får reelle kjørelengder å vise til. 

Les mer …

Harley-Davidson & Southern Rock Cruise 16-18. April 2015

 Harley-Davidson & Southern Rock Cruise 16-18. April 2015

HD Østfold, HD Vestfold og HD Oslo fortsetter med Harley-Davidson & Southern Rock Cruise også i 2015. Dette har blitt et av de arrangemang som samler flest Harley-Davidson entusiaster. Som tidligere er alle MC kjørere velkommen ombord til en slik start på årets MC sesong.
Du kan allerede nå bestille deg plass ved bestille deg tur på vanlig måte på denne datoen. De som ventet lenge med å bestille sist gang opplevde at lugarene ble dyrere etterhvert som det fylte seg opp, og de ble ikke satt ned i pris før avreise.
Du kan bestille her: http://www.colorline.no/
Mere info på Facebook 

 

Les mer …

Motorsyklister kjører saktere enn bilførere

....saktere enn bilførere

 

Generalsekretær Jesper Christensen i SMC gleder seg over at Trafikverkets fartsmålinger gir et riktigere bilde av motorsyklisters forhold til fart

En fartsmåling som svenske Trafikverket gjennomførte fra mai til september i fjor viste at motorsyklister har lavere gjennomsnittsfart enn både bilførere og lastebilsjåfører. NMCUs søsterorganisasjon, SMC, sier de ikke er overrasket, men at man selvfølgelig gleder seg over at Trafikverkets egne målinger nå gir et helt annet bilde av motorsyklister en det som ofte kommer fram i media.

Her kan du lese oppslaget om Trafikverkets fartsmåling på SMCs webside

Kilde: NMCU

Wirerekkverk

Høyre står fast ved at de ikke vil ha wirerekkverk

 Vi har tidligere fortalt om et oppslag på nettstedet til Personskadeforbundet (tidligere Landsforeningen for trafikkskadde) der Øyvind Halleraker ble sitert på at man bør gi grønt lys for gjeninnføring av wirerekkverk. Vi fortalte også at vi hadde sent en epost til Øyvind Halleraker og spurte om det medfører riktighet at Høyre har skiftet standpunkt. For sikkerhets skyld sendte vi også med NMCUs høringssvar i wirerekkverkssaken.

Det tok litt tid, men i sitt svar til NMCU sier Halleraker følgende: ”Det som skulle vært formidlet til dere er følgende fra min side som partiets transportpolitiske talsmann: Jeg har aldri uttalt noe om dette noe annet sted enn i en generell trafikksikringsdebatt her på Stortinget. Da hadde jeg en kort kommentar som var begrunnet i ulikt syn blant viktige berørte organisasjoner. Dette er også tolket dit hen at også NMCU var på glid, selv om jeg må understreke at jeg aldri selv har hørt det fra dere. Spørsmålet om å foreta en ny vurdering var luftet på denne bakgrunn. Jeg kan imidlertid forsikre alle medlemmer av NMCU at hverken jeg eller Høyre vil gå videre på denne saken slik dere nå har presisert deres syn. Jeg vil heller aldri medvirke til å innføre et kontroversielt tiltak som en såpass betydelig og seriøs organisasjon går imot. Det tjener ikke vårt felles anliggende om å arbeide for færre tragiske dødsulykker på våre veier.Håper dette var avklarende og at vi fortsatt kan ha et godt og givende samarbeid med trafikksikkerhet som hovedmål. Lykke til videre i viktig arbeid.”

Les mer …