Europisk motorsykkelprosjekt

Et viktig europisk motorsykkelprosjekt

RIDERSCAN er et forskningsprosjekt initiert av FEMA og delfinanisert av EU-kommisjonen.

Målet med prosjektet er å samle eksisterende kunnskap om motorsykkelsikkerhet og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for europeiske myndigheter, slik at beslutninger om motorsykkel blir tatt på et riktigere grunnlag.

Første trinn i prosjektet er en spørreundersøkelse blant motorsyklistene. Målsetting  å få fram et korrekt bilde av motorsyklistene i Europa - hvem er de, hvordan bruker de motorsyklene sine og hvilke tanker har de om sikkerhet. Undersøkelsen finnes foreløpig tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, svensk og norsk. Flere språk kommer fortløpende utover i 2013. Undersøkelsen vil pågå i ca. 6 måneder.

Her finner du RIDERSCANs spørreundersøkelse blant europeiske motorsyklister

I tillegg til selve spørreundersøkelsen er det også mulighet for alle med en spesiell interesse for MC-sikkerhet å bli med i en stor ressursgruppe. Meningen er at medlemmer i denne ressursgruppen skal dele relevant informasjon, suksesshistorier og gode ideer. Her kan du melde din interesse for å bli med i RIDERSCANs ressursgruppe

Kilde: MNCU

Utskrift E-post