Minneord til Bjørn Nyland

Det var med fortvilelse og sorg vi hørte at du var blitt alvorlig syk. 

Vi kan ikke forstå hvor fort det gikk at du ikke er i blant oss lenger. 

Du vil, og blir savnet av alle i klubben. 

Ditt gode humør og et smil du gav alle rundt deg,smittet over på oss andre. 

 

Dypt er du savnet , hvil i fred Bjørn. 

 

Begravelse: Sortland Kirke

Dato: 9 April

Tid: 11:00

 

VÅGAN MC

Utskrift E-post