MC-skilting ved vegarbeid

Sprekktetting og lapping av slaghull medfører at det blir overskudd av løs grus etter arbeidene. Dette kan forårsake problemer, spesielt for motorsyklister. Derfor vedtok Statens vegvesen i 2012 nye regler for varsling og opprydding etter slike arbeider.

I et notat stiller Statens vegvesen følgende krav til entreprenører som skal utføre slike arbeider:

  • Ved tetting av sprekker og reparasjon av slaghull skal løs grus fjernes senest 24 timer etter tiltak.
  • Maksimum 5 km strekning kan utbedres før fjerning av overskuddsgrus blir gjort.
  • Strekningen skal skiltes med skiltene 112 Steinsprut, 804 Utstrekning og 807.7 Motorsykkel og moped, alle med gulgrønn bunnfarge.

Vi er helt sikre på at motorsyklister som ser denne skiltkombinasjonen vil reagere med å sette ned farten og øke oppmerksomheten. Vi er også helt sikre på at motorsyklistene vil være svært takknemlige over å få denne beskjeden, så man slipper å kjøre uforberedt inn på en strekning med løs grus. 

I 2013 fikk NMCU inn flere meldinger som tydet på at entreprenører som holdt på med dekkearbeider ikke hadde fått med seg at det hadde kommet nye regler. Når vi nå tar fatt på 2014-sesonger håper vi at notatet som ble sendt fra Vegdirektoratet i 2012 har nådd fram til entreprenørene. 

 

Vi har lagt ut en kopi av notatet under Rapporter på NMCUs webside, og oppfordrer motorsyklister til å laste det ned, skrive det ut og ta det med seg i lomma på kjøredressen. Kommer man oppi et uvarslet dekkearbeid kan det hjelpe oss alle sammen om man stanser og viser notat til basen på arbeidsstedet. 

Skulle en slik henvendelse mot formodning bli ignorert vil NMCU sette pris på å bli kontaktet, slik at vi kan få meldt fra til byggherren (Statens vegvesen) om at gjeldende regelverk ikke følges av en navngitt entreprenør. Det er viktig for sikkerheten vår at entreprenørene tar inn over seg at en trafikkert vei ikke kan sees på som en vanlig ”byggeplass”.

Om du skulle være så uheldig at du går overende på grunn av et uvarslet dekkearbeid som har etterlatt sand eller grus i vegbanen er det viktig at du gjør følgende:

1)Ring politiet og når de kommer ber du dem notere seg at arbeidsstedet ikke var skiltet

2)  Be mulige vitner gå 300 meter i hver retning og ta bilder eller video som dokumenterer at det ikke var satt opp varsleskilter.

3)  Skriv opp navn og telefonnummer til vitner

4)  Skriv til Statens vegvesen og be om at alle dine utlegg i forbindelse med ulykken dekkes, f.eks egenandel om du har kasko eller hele reparasjonen dersom du ikke har kasko. I henvendelsen til Statens vegvesen må du beskrive hendelsesforløpet så nøyaktig som mulig og oppgi alle detaljer om vitner. Du må også dokumentere de utleggene du vil ha dekket. Husk: Du får ingen ting for ”tort og svie”, kun dekking av reelle utlegg.

5)  Får du avslag ringer du NMCU!

Kilde: NMCU

Utskrift E-post