MC-parkering hos private parkeringsselskap

NMCU kontaktet derfor tre parkeringsselskaper og stilte følgende spørsmål om praksis når det gjelder MC-parkering: Kommer fire motorsykler ifølge og parkerer innenfor én biloppstillingsplass, må da alle betale eller er det nok at én i følget betaler? Tillater dere gratis parkering av MC utenfor oppmerkede plasser om man ikke står i veien for noen?

Q-Park: Fra markedsdirektør Kjetil Bratseth i Q-Park fikk vi følgende svar: - Ved parkering på Q-Park sine områder skal MC parkeres etter gjeldende regler på området. Disse kommer klart frem av skiltingen på stedet. Det skal parkeres innenfor oppmerkede felt/på anvist plass og det skal løses billett som plasseres synlig på kjøretøyet for kontroll. Hvordan billetten gjøres synlig/tilgjengelig for kontroll er opp til fører. Q-Park praktiserer at det er tillatt med fire motorsykler på én parkeringsplass, mot at én av disse har registrert/dokumentert betaling. NMCU oppfordrer alle som parkerer hos Q-park, og legger billetten synlig på sykkelen, om å fotografere billetten med mobilkamera sitt.

Europark: Driftsdirektør Carl-Erik Martinsen ved Europark henviste i sitt svar til Europarks hjemmeside. Fra denne siden sakset vi disse alternativene for tohjuls MC: Alternativ 1 er å parkere på vanlig oppstillingsplass for bil. Fører skal ta med seg billetten. Når flere tohjulinger deler samme oppstillingsplass, er det ikke krav om mer enn én billett.  Alternativ 2 er å parkere utenom oppmerking, men ikke til hinder for annen parkering eller ferdsel. Maksimal parkeringstid og andre parkeringsbestemmelser skal overholdes. Langtidsparkering/vinteropplag aksepteres ikke. Der skraverte felt kan benyttes til MC-parkering, er dette markert med særskilt skilting. I de tilfellene ovenfor der vi ber kundene ta med gyldig billett fordi det ikke finnes noen frontrute å legge den i, må de som får kontrollavgift sende inn klage med kopi av billetten. De som synes dette er upraktisk har tre alternativer: 1) å betale for parkeringen med mobiltelefon til vår samarbeidspartner Easypark, 2) å parkere på egnede steder utenom oppstillingsplassene eller 3) å anskaffe låsbar anordning for plassering av p-billett for montering på MC.NMCU oppfordrer alle som legger igjen billetten synlig på sykkelen om å fotografere billetten med mobilkamera sitt.

 

OnePark: Da vi kontaktet kundeservice i selskapet OnePark fikk vi opplyst at det fantes muligheter for gratis MC-parkering. Vi sendte en epost for å få dette bekreftet, og Vivi Beckmann, markedssjef i OnePark, svarte da slik: - Det stemmer at det er mulighet for gratis MC-parkering i våre P-hus med bomanlegg. Noen av P-husene har egne områder reservert for MC, mens i andre må man parkere på hjørner eller andre steder hvor det ikke kan stå en bil, og hvor man ikke er til hinder. Man kan uansett ikke parkere på en biloppstillingsplass.

Samferdselsdepartementet har utformet nye og mer forbrukervennlige retningslinjer for parkering. Disse trer i kraft 1. januar 2017 og NMCU vil følge opp, slik at de nye retningslinjene får positive konsekvenser også for oss motorsyklister.

Kilde: NMCU 

Utskrift E-post