Sikker motorsykkelkjøring

Tips for sikker MC-kjøring

Vær tydelig og bestemt slik at det er lett for andre å tolke hva du vil og hvor du skal. Å bli sett handler mange ganger vel så mye om å gjøre seg forstått.

Plasser deg slik i kjørebanen at du er mest mulig synlig for andre og selv har mulighet til å se andre kjøretøy.

Tilpass farten slik at andre får tid til å oppdage deg og at du kan avverge en ulykke hvis du blir oversett.Hvis du mistenker at du ikke blir sett fordi bilføreren ser i en annen retning, eller bilen er i bevegelse mot krysset når den burde stå i ro, så gjør deg klar til å avverge en ulykke .Bruk kjøreutstyr som øker synligheten .

Det er påbudt å ha med refleksvest i tilfelle nødstans for moped og motorsykkelMeld fra om farlig veg I samarbeid med Norsk Motor Cykkel Union har vi utarbeidet et elektronisk skjema (Veifelleskjema), der du kan melde fra om forhold ved vegen som åpenbart er farlig for sikkerheten til motorsyklistene. 

Ta kontakt med vegtrafikksentralen på telefon 175 først, fyll deretter ut skjemaet. HUSK: Send kun rapport om FARLIG veg – ikke dårlig veg.

Utskrift E-post