IF påstår at MC-førere overvurderer seg selv

IF påstår at MC-førere overvurderer seg selv

Basert på drøyt 900 innrapporterte skader etter MC-ulykker i fjor påstår IF at ”i mer enn seks av ti tilfeller er MC-føreren selv skyld i

skaden”. Dette er en grov forenkling av virkeligheten. I forsikringsselskapenes verden er alle eneulykker ”førerens feil” fordi det ikke finnes en motpart å sende et regresskrav til.

I virkelighetens verden derimot kan en eneulykke like godt være utløst av en sløv bilfører som aldri skjønte at han presset en MC-fører til å kjøre av veien. 

Eller av en veifelle som forårsaket en velt eller utløste instinktive feilhandlinger. Eller av en elg.

Eller av en veps i hjelmen. Derfor er det galt av IF å bruke eneulykkene i sitt skaderegister som basis for å si at ”i mer enn seks

av ti tilfeller er MC-føreren selv skyld iskaden”.

Implisitt sier IF at et flertall av norske motorsyklister er inkompetente og da er det ikke så rart at mange blir provosert og ringer til NMCU.

NMCU tok opp saken med IF og møtte forståelse for sine innvendinger. IF bedyrer at meningen med utspillet var den aller beste, nemlig å komme med en påminnelse til MC-førerne om at det kan være nyttig å delta på et førerutviklingskurs, særlig i starten på sesongen når alle motorsyklister er litt rustne.

Men gode intensjoner rettferdiggjør ikke at utspillet, på et galt grunnlag, har bidratt til å gi publikum et inntrykk av at et flertall av motorsyklistene mangler ferdigheter og vurderingsevne. NMCU har derfor tilbudt IF å kvalitetssikre alt MC-stoff selskapet ønsker å publisere i framtiden.

IF synes antagelig at vi motorsyklister er litt i overkant følsomme. Og ja, vi er nok litt på vakt. Grunnen er at vi hele tiden er under press fra folk som ønsker å beskrive virkeligheten omkring MC-ulykker som verre enn den egenlig er. Dette er folk som helt ubedt står fram i media med en eller annen sensasjonell innfallsvinkel.

Slike oppslag tjener ingen trafikksikkerhetshensikt og bidrar bare til å gi motorsyklistene et ufortjent dårlig rykte. Det er grunn til å minne om at Norge er et av de sikreste landene i verden å kjøre motorsykkel i. Det har i moderne tid aldri vært flere som kjører motorsykkel i Norge. Samtidig var antall drepte på MC i fjor på et historiske lavt nivå.

Vi skal ikke stikke under en stol at motorsykkelkjøring aldri noen gang vil kunne bli risikofritt. Men, en aktivitet kan ikke bare bedømmes ut fra risiko. Også aktivitetens positive sider må tas med i regnestykket. Dette gjelder også for motorsykkelkjøring.

Kilde: NMCU

Utskrift E-post