EU-kommisjonen vil ha periodisk kontroll av motorsykler

EU-kommisjonen vil ha periodisk kontroll av motorsykler

forslag til nytt direktiv ønsker EU-kommisjonen å innføre harmonisert periodisk kjøretøykontroll - i Norge også kalt PKK eller ”EU-kontroll” - i hele EØS-området. Harmoniseringen innebærer at de 13 landene i EØS-området som i dag ikke har PKK for motorsykkel og moped blir tvunget til å innføre dette. Kommisjonen ser for seg et regime der man blir innkalt til første kontroll etter 4 år. Neste kontroll kommer så etter 2 år, og når kjøretøyet er 6 år må det inn til kontroll hvert eneste år.

Kommisjonens begrunnelse for forslaget er at det vil gi store trafikksikkerhetsmessige effekter. Man påstår at hele 8% av alle MC-ulykker skyldes tekniske feil. Det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved dette estimatet. NMCU vet at tallet kommer fra den tyske testinstitusjonen DEKRA, som jo har økonomiske interesser i at testen blir så omfattende som mulig, og at ett av forholdene som har gitt mange anmerkninger har vært feil lufttrykk! MAIDS, den mest omfattende undersøkelsen av MC-ulykker i Europa noensinne, fastslo at mindre enn 1% av alle ulykker med motorsykkel skyldtes teknisk svikt. Også den norske analysen av dødsulykker på MC 2005-2009 fant at bare 3% av ulykkene skyldtes tekniske feil ved kjøretøyet, og at minst en av disse ulykkene skyldtes for lite luft i dekkene. Dessuten viser statistikken at land med ”EU-kontroll” for MC ikke har bedre ulykkesutvikling enn land uten slik kontroll. Det er nemlig et faktum at ulykkesutviklingen i Nederland (uten) er bedre enn i Storbritannia (med). Samme forhold mellom Norge (uten) og Tyskland (med).

I sin harmoniseringsiver har Kommisjonen dessverre valgt å se bort fakta. Man har også valgt å se bort fra de mer enn 110.000 underskriftene som FEMA overleverte til Kommisjonen i fjor høst. Et harmonisert PKK regime for motorsykkel vil årlig koste de europeiske motorsyklistene 600 millioner euro. Dersom så mange penger skal hentes opp av lommene våre ville det kjentes mye bedre om pengene gikk til noe vi visste ville bedre sikkerheten vår. For eksempel en mer MC-vennlig infrastruktur. Det er imidlertid grunn til å understreke at løpet ikke er kjørt. Til høsten skal saken opp i EU-parlamentet og deretter skal Rådet (regjeringene i medlemsstatene) si sitt. Dette gir FEMA mulighet til en siste innspurt. 

NMCU oppfordrer alle til å gå inn på FEMAs Facebook side mot innføring av periodisk kontroll for motorsykkel og trykke Like.....

Kilde: NMCU

Utskrift E-post