Avgiftssatser i 2019 og foreslåtte satser for 2020