Årsmøte 2018
Treff : 151
Kontakt Ann Kristin Barstad
Innkalling til Årsmøte for VÅGAN MC medlemmer 

 Sted: Møtested blir hos Mariann Heimlund, Rækøyveien 13, 8310 Kabelvåg

Tid: 20:00

Hilsen Styre VÅGAN MC

Sted Rækøyveien 13, 8310 Kabelvåg
Mobil: 98809975