Medlemskap i VÅGAN MC

Velkommen til VÅGAN MC i Lofoten

Medlemskap i VÅGAN MC (NMCU medlemskap er ikke inkludert)

Vågan MC har besluttet i årsmøtet 2018 at medlemskap i NMCU er frivillig når du er medlem i VÅGAN MC.
Kontingenten for medlemskap i Vågan MC er på 200,- pr år.
 
Års-kontingent betales forskuddsvis og ikke senere en 31.12 for kommende medlemsår.
Konto nr: 1506.02.95481 Medlemskontingent er for tiden kr 200,-
 
Se Vedtekter - VÅGAN MC for medlemskap 

 

Hilsen VÅGAN MC - Siste oppdatering etter årsmøtet 2018.
  • Treff: 20378