Medlemskap i VÅGAN MC

Velkommen til VÅGAN MC i Lofoten

Medlemskap i VÅGAN MC (ikke NMCU medlem)

Dette betyr at du som ønsker medlemskap i VÅGAN MC og ikke er tilsluttet NMCU

blir automatisk innmeldt til NMCU ved medlemskap i VÅGAN MC.

Kontingenten på 550,- pr år inkluderer medlemskapet til NMCU

 

  • Års-kontingent betales forskuddsvis og ikke senere en 31.12 for kommende medlemsår.
  • Konto nr: 1506.02.95481   --> dette er det gamle kontnummeret 4580.06.70148 (ikke i bruk)
  • Medlemskontingent er for tiden kr 550,- dette inkluderer medlemskap i NMCU

 

Medlemskap i VÅGAN MC (eksisterende NMCU medlemmer)

Dette betyr at du som ønsker medlemskap i VÅGAN MC og er tilsluttet NMCU

ikke skal betale for medlemskap i NMCU. Kontingenten på 175,- pr år inkluderer ikke innbetaling til NMCU

NB! Det er viktig å oppgi ditt nmcu nummer ved innmelding til VÅGAN MC

  • Års-kontingent betales forskuddsvis og ikke senere en 31.12 for kommende medlemsår.
  • Konto nr: 1506.02.95481   --> dette er det gamle kontnummeret 4580.06.70148 (ikke i bruk)
  • Medlemskontingent for eksisterende NMCU medlemmer er for tiden kr 175,-

Hilsen VÅGAN MC

Utskrift E-post