2018 - valg - årsmøte

Da er vi inne i et nytt år i VÅGAN MC

Følgende står på agenda i begynnelsen av året.

Årsmøtet er flyttet til  20 Mars 2018  kl 19:00

Møtested blir hos Mariann Heimlund, Rækøyveien 13, 8310 Kabelvåg

  • Medlemskontingent i VÅGAN MC for 2018 må være betalt før årsmøtet.
  • Alle aktive medlemmer i 2017 har fått tilsedt medlemsfaktura for 2018 (fakturax) - hvis noen ikke har mottatt ny medlems faktura -  send epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  så blir dette sent på nytt.

    Les mer …

    Utskrift E-post

FIM Road Safety Award 2017 til NMCU!

NMCU har blitt tildelt den svært ærefulle FIM Road Safety Award for 2017! FIM er for motorsykkelsporten og –industrien det FIS er for skiløperne og FIFA er for fotballen. NMCU fikk prisen i konkurranse med 6 andre nominerte, og det er særlig arbeidet med Full Kontroll-filmen som trekkes fram av juryen. I begrunnelsen for tildelingen heter det:The NMCU team behind this have done sucha great job and we seecontinued development of this via the videos you now do. The judges thought that the way you freely share this with the rest of the world is great. Skjermbilde 2017-11-29 kl. 19.03.06.png

Det er noen personer som spesielt må trekkes frem i denne sammenhengen og hedres for sin innsats. Uten disse hadde vi ikke fått noen bok, ei film, og med den kvaliteten på produktet. Resten av historien kjenner vi. Boka er oversatt til mange språk og til stor nytte for nye og gamle motorsyklister verden over.

Leif Klyve var hovedforfatter av den første Full Kontroll boka i 2001. Med seg i forfatterteamet hadde han Henry Enoksen og Gunnar Kubberød. Full Kontroll prosjektgruppa fra 2001 besto også av Dag Øby, Einar Jensen, Jan-Fredrik Møller, Hans Vestre, Claus Diseth, Morten Hansen, Svein Voldseth, Tor Edvardsen, Ole Robin Paulsen og Anna Andersson. 

Jens Stumberg er gjennomgangsfigur i Full Kontroll filmen og hadde med seg Geir Strand under filmingen. Morten Hansen, var leder for Full Kontroll prosjektet helt fra starten i 1999 til han gikk av med pensjon i oktober 2017. Han hadde også prosjektlederansvar for filmprosjektet.

NMCU vil også takke sine samarbeidspartnere If og Statens vegvesen for økonomisk støtte til filmprosjektet!

Les mer …

Utskrift E-post

To Hjul – Halv Avgift, eller …

I 2003, etter 20 års kamp fikk NMCU gjennom prinsippet «To Hjul – Halv Avgift». I forslaget til Statsbudsjettet for 2018 og den nye trafikkforsikringsavgiften («Årsavgiften») for MC, gjorde NMCU et urovekkende funn. Vi tok utgangspunkt i gjennomsnittet for årsavgiften for bil, 3103 kroner, og delte denne på 2, altså 1550 kroner, som tilsvarer halv avgift. Regjeringen har foreslått å øke trafikkforsikringsavgiften på MC til 1993 kroner per år, en forskjell på hele 443 kroner ned til halv avgift. 

Argumentene som førte til endringen i 2003 og prinsippet om «To Hjul – Halv Avgift».;

-          en motorsykkel bare er i bruk halve året 
-          en motorsykkel har lav vekt og to smale hjul og forårsaker derfor vesentlig mindre slitasje på vegnettet enn en personbil 
-          en motorsykkel har i gjennomsnitt lavere bensinforbruk enn en personbil, hvilket betyr mindre miljøskadelige utslipp 
-          stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig, motorisert transportmiddel kan bidra til å løse framkommelighets- og parkeringsproblemene i de store byene 

NMCU betrakter FrP som et motorsykkelvennlig parti, og avgiftene på MC har blitt senket. Men prinsippet om «To Hjul – Halv Avgift», der mener vi FrP ikke har fulgt opp slik de gjorde i 2003. I et budsjettforlik på overtid presset Siv Jensen regjeringen til å godta halv årsavgift for motorsykler.

NMCU tok derfor kontakt med statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje for å få en forklaring. Vi fremla argumentene som førte til halv avgift i 2003, og spurte om de kunne revurdere forslaget i Statsbudsjettet. Fra Finansdepartementet fikk vi følgende svar: «Omleggingen av årsavgiften til trafikkforsikringsavgift innebærer også en stor lettelse for bil og MC, fordi man fremover skal betale avgift bare for den tiden man har kjøretøyet registrert. Samlet innebærer det en lettelse på 600 mill. kroner. Vi har lagt frem budsjettet for 2018, og det ligger nå til behandling i Stortinget. Det kommer normalt ikke endringsforslag på initiativ fra regjeringspartiene om ytterligere lettelser i avgifter. Hvis dette blir et krav fra KrF eller Venstre vil våre forhandlere vurdere det. Men jeg tar med meg innspillet til vurdering av 2019-budsjettet.».

NMCU vil følge denne saken tett fremover.

Les mer …

Utskrift E-post

Færre drepte i trafikken

Antall drepte i trafikken per 1. september

Tall fra Trygg Trafikk viser en gledelig nedgang i antall drepte i trafikken så langt i år: Ved utgangen av august hadde 75 mistet livet på norske veier. Det er 22 færre enn på samme tid i fjor. Dessverre bidrar Antall drepte i trafikken per 1. septemberhverken MC eller moped til denne nedgangen. Antall drepte på motorisert tohjuling ligger på nøyaktig det samme som i 2016, nemlig 16 drepte på MC og 1 drept på moped.  

Hovedårsaken til dette er nok først og fremst at tohjulingen ikke klarer å nyttegjøre seg den store utviklingen som har funnet sted på kjøretøyteknologi og infrastruktur de seneste årene.  

- Vi registrerer at antallet som omkommer og skades i trafikken, både på MC og sykkel, ikke over tid går ned. Dette må vi ta på stort alvor, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. NMCU er enig med Johansen. Det må et større fokus på hva som kan redusere de alvorligste ulykken blant sårbare trafikanter som syklister, mopeførere og motorsyklister. Det er åpenbart at de disse trafikantgruppene må inkluderes bedre i nullvisjonen. 

Heldigvis har vi gode analyser om hvorfor MC-ulykkene skjer, og vi vet også hvilke tiltak som gir størst ulykkesreduserende effekt. Basert på disse analysene er Statens vegvesen og NMCU i ferd med å sluttføre revisjon av «Nasjonal strategi for MC og moped». Den reviderte strategien vil være et uhyre viktig verktøy i det ulykkesforebyggende arbeidet.

Les mer …

Utskrift E-post

Ny miljøvennlig bensin kan skade motorsykkelen

SKADELIG PÅFYLL: Selv om bensinen kanskje blir mer miljøvennlig, blir den tøffere for motoren.

Den nye klimabensinen blir snart påbudt I Norge: I løpet av neste år må bil- og motorsykkeleiere i Norge fylle bensin som inneholder ti prosent bioetanol, såkalt E10-bensin. Det er et EU-krav som allerede er innført i flere land i Europa.

– Problemet er at den nye bensinen trekker til seg fuktighet. Etanolen i bensinen fungerer som en svamp og fører til at det kommer vann i drivstoffet, sier Stephen Slommerud i Relekta, som leverer reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder og industribedrifter.

Les mer …

Utskrift E-post

Flere artikler …