Full Kontroll

Det er et faktum at motorsykkel er et krevende kjøretøy som tilbyr mindre passiv sikkerhet enn en bil. For å kompensere for motorsykkelens "innbygde" risiko må MC-førerne derfor ha høy kompetanse. Førerkompetanse kan deles i to deler, nemlig kjøreteknisk kompetanse og trafikal kompetanse. Begge deler er akkurat like viktig. Det kreves mye trening for å bli en dyktig MC-fører

  • Treff: 12827

Innkalling til ekstraordinært

årsmøte i Vågan MC 

Ekstra ordinært årsmøte blir avholdt 

den: 21.03.2012     kl: 19:00      Sted: Svolvær

Adresse: Havlykvartalet,  Avisgata 10

 Innkallingen blir sendt den 13.03.2012 pr epost (ref 4.10) til alle medlemmer.

  • Treff: 41718