By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo slv.jpg for web large tekst

Full Kontroll

Det er et faktum at motorsykkel er et krevende kjøretøy som tilbyr mindre passiv sikkerhet enn en bil. For å kompensere for motorsykkelens "innbygde" risiko må MC-førerne derfor ha høy kompetanse. Førerkompetanse kan deles i to deler, nemlig kjøreteknisk kompetanse og trafikal kompetanse. Begge deler er akkurat like viktig. Det kreves mye trening for å bli en dyktig MC-fører

  • Treff: 11625

Innkalling til ekstraordinært

årsmøte i Vågan MC 

Ekstra ordinært årsmøte blir avholdt 

den: 21.03.2012     kl: 19:00      Sted: Svolvær

Adresse: Havlykvartalet,  Avisgata 10

 Innkallingen blir sendt den 13.03.2012 pr epost (ref 4.10) til alle medlemmer.

  • Treff: 39857