Et viktig europisk motorsykkelprosjekt

RIDERSCAN er et forskningsprosjekt initiert av FEMA og delfinanisert av EU-kommisjonen.

Målet med prosjektet er å samle eksisterende kunnskap om motorsykkelsikkerhet og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for europeiske myndigheter, slik at beslutninger om motorsykkel blir tatt på et riktigere grunnlag.

Første trinn i prosjektet er en spørreundersøkelse blant motorsyklistene. Målsetting  å få fram et korrekt bilde av motorsyklistene i Europa - hvem er de, hvordan bruker de motorsyklene sine og hvilke tanker har de om sikkerhet. Undersøkelsen finnes foreløpig tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, svensk og norsk. Flere språk kommer fortløpende utover i 2013. Undersøkelsen vil pågå i ca. 6 måneder.

  • Treff: 16968

Nye førerkortregler

Rent prinsipielt har NMCU alltid vært motstander av stegvist førerkort for motorsykkel. For det første er denne omfattende begrensningen kun innført for klasse A. For det andre er mulige positive trafikksikkerhetseffekter av begrensningen dårlig dokumentert. Allerede tidlig på 90-tallet, under kampen mot EUs 2. førerkortdirektiv, forutså de europeiske MC-organisasjonene at tiltaket ville ha liten effekt, og at det derfor ville komme et 3. førerkortdirektiv som strammet grepet ytterligere. Historien viser at vi fikk rett i denne spådommen.MC-organisasjonene erkjenner imidlertid at kampen mot stegvist førerkort for klasse A er en tapt sak (i alle fall i denne omgangen) og at kampen uansett må foregå i Brussel, og ikke her i Norge. NMCU har derfor kommet med konstruktive innspill til prosessen som har ledet fram til denne høringen om implementering av EUs 3. førerkortdirektiv, og vi er glade for at Statens vegvesen har tatt mange av disse innspillene til følge.

  • Treff: 16418Elektrisk patent fra Kawasaki

 

Kawasaki er den minste av de japanske "fire store" når det gjelder motorsykler, men som en industriell kraft Kawasaki Heavy Industries for en kjempe å regne. Vi ser konturene av en elektrifisering også på MC-fronten, selv om de «lærde» strides når prognosene defineres. På bilfronten tok det først skikkelig av når de store etablerte produsentene lanserte sine modeller, Nissan Leaf og Mitsubishi i-Miev. Blir det Kawasaki som får elektrifiseringen på MC til å skyte fart?

Mens motorsykler er Kawasakis ansikt utad, er det i konsern-sammenheng en liten avdeling. Selskapet er engasjert i utvikling og bygging av alt fra supertankere til romskip. De har med andre ord en enormt bred kompetanse. Det kan bety at de er i en bedre posisjon til å utvikle elektriske sykler enn sine konkurrenter. 

  • Treff: 16588