Skal du ta lappen på MC i høst?

 
Om du holder på å ta lappen på MC kan det lønne seg å kikke innom websiden til Statens vegvesen. Der ligger det nemlig omfattende informasjon om den praktiske førerprøven på motorsykkel.
 
I tillegg til utførlige beskrivelser av kjøregårdsøvelsene finner man også en video som i detalj viser hvordan de ulike øvelsene skal gjennomføres. Vel verdt et besøk for den som ønsker å klare førerprøven på første forsøk.

 

Her finner du websiden Praktisk prøve klasse A1 og A. Kjøregårdsbrosjyre og video finner du i menyen til høyre. Lykke til, og velkommen som medlem i NMCU når du står der med nytt MC-førerkort.

 

  • Treff: 19785

Forskrift om amatørbygg er vedtatt

 Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) har vært helt avgjørende for å få på plass den nye amatørbyggeforskriften

Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) har vært helt avgjørende for å få på plass den nye amatørbyggeforskriften
 
I går var en gledens dag. Da ble nemlig forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy vedtatt. Forskriften og gir privatpersoner adgang til å bygge kjøretøy til eget bruk etter et nærmere beskrevet teknisk regelverk. Dermed rakk Norge å få på plass et nasjonalt
godkjenningsregime før den nye typegodkjenningsforordningen fra EU trer i kraft. Den nye EU forordningen vil nemlig etter alt og dømme forby nasjonale godkjenningsregler som ikke allerede eksisterte når forordningen blir implementert.


På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet Vegdirektoratet muligheten for en slik godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøyer og sendte et forslag til forskrift ut høring høsten 2012. Amatørbyggeforskriften setter krav til søkeprosess og dokumentasjon, men det vil bli lempet på tekniske krav innenfor rammen av det som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Trafikksikkerheten blir imidlertid godt ivaretatt ved trinnvis oppfølgning av byggeprosjektene. Det er vedtatt en begrensning på hvor mange kjøretøyer som kan godkjennes etter denne ordningen. Begrensningen er satt til 100 biler og 130 motorsykler per år.

Dermed er en lang og krevende prosess nesten i mål. Forskriften er et resultat av at både myndigheter og organisasjonen har samarbeidet på en svært konstruktiv måte. Særlig har byggemiljøet selv, gjennom Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøyer (NFSOK) gjort en formidabel jobb. Også spesialistgruppa i Statens vegvesen (SFOOR) har vært utrolig konstruktive. Det står imidlertid igjen å avklare  avgiftsspørsmålet. Hvor mye det vil koste å bygge slike kjøretøyer helt fra bunnen av vil selvfølgelig påvirke interessen.
 

Forskriften trer i kraft 1.1. 2014. Den gjelder ikke byggeprosjekter som er påbegynt før denne datoen.

  • Treff: 21987