Påbudt å medbringe refleksvest i MC og moped

 

Det har i noen år eksistert en forskrift som sier at alle biler skal være utstyrt med en refleksvest som bilføreren skal ta på seg ved en nødstans. De aller fleste bilister har slik refleksvest i bilen og påbudet oppfattes som et positivt tiltak. Nå har altså Vegdirektoratet bestemt at forskriften skal utvides til også å gjelde for motorsykkel og moped. Påbudet gjelder fra 1. januar 2014 og etter den datoen må alle motoriserte to- og trehjulinger også medbringe en slik refleksvest. 

En bil har selvfølgelig større plass til oppbevaring av refleksvest enn en motorsykkel eller en moped har. Med svært begrenset plass under salen på flere motorsykler kan størrelsen på vesten være en utfordring. NMCU har derfor, i samarbeid med produsenten Reflectil, fått designet en CE-godkjent vest som er så liten at den får plass i en A6 pose. Mini-refleksvesten blir solgt gjennom MC-forhandlernettet og vil være tilgjengelig i god tid før sesongstart neste år. For ordens skyld nevner vi at NMCU selvfølgelig ikke har noen økonomiske interesser i produktet.

Vegdirektoratet drøftet i høringsnotatet om refleksvest også et mulig påbud om bruk av slik vest under kjøring. NMCU advarte på det sterkeste mot et slikt påbud fordi det ville være med på å gi motorsyklistene og mopedførerne hovedansvaret for en type ulykker som først og fremst er forårsaket av uoppmerksomme bilførere. NMCU var også reelt bekymret for at et påbud om bruk ville kunne føre til at motorsyklister og mopedførere som ikke hadde brukt refleksvest i en ulykkessituasjon kunne få avkorting i et eventuelt forsikringsoppgjør, noe som også ville være helt galt når de dokumenterte effektene av bruk av refleksvest i beste fall er usikre.

Vegdirektoratet har tatt inn over seg NMCUs argumenter og innrømmer i høringsnotatet at det ikke foreligger noen undersøkelser som tydelig viser trafikksikkerhetseffektene ved bruk av refleksvest på motorsykkel og at et påbud om bruk av slik vest dermed vil mangle empirisk støtte. Vegdirektoratet valgte derfor å ikke forslå et påbud om bruk under kjøring. For ordens skyld gjentar vi at NMCU selvfølgelig ikke er mot bruk av kjøreutstyr med synlighetsfarger. Det er et påbud om bruk vi er mot. Det er også grunn til å gjenta at erfarne motorsyklister alltid tar ansvar for bilføreres feilhandlinger og dermed sørger for at potensielt farlige situasjoner ikke blir ulykker.

Forhandlere som vil bestille mini MC-vester kan gjøre det hos produsenten Reflectil

Kilde: NMCU

 


 

Gjelder fra 1 Januar 2014

Fra første januar 2014 blir det påbudt å ha med refleksvest også når du kjører moped og motorsykkel. Vesten skal brukes ved nødstans slik at fører kan ses langs vegen. Mer informasjon på Vegvesenets hjemmeside.

Reflectil tilbyr markedets minste MC- og mopedvest. Vesten i lommeformat er spesielt utviklet med tanke på den begrensede plassen som finnes i tohjulinger og ATV'er. NMCU anbefalder bruk av Reflectils vest, se NMCUs hjemmeside.

Produktfakta:

  • Minivest som følger kravene i Vegdirektoratets påbud og NMCUs anbefalinger
  • Praktisk innpakket i A6 format
  • Produktet er kun beregnet for nødbruk (ikke aktiv kjøring)
  • CE-merket EN 471 Klasse 2

Ønsker du mer informasjon om den nye vesten -> kontakt oss!
Her kan du bestille den -> Forhandlerliste Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Refleksvest

  • Treff: 20944