....saktere enn bilførere

 

Generalsekretær Jesper Christensen i SMC gleder seg over at Trafikverkets fartsmålinger gir et riktigere bilde av motorsyklisters forhold til fart

En fartsmåling som svenske Trafikverket gjennomførte fra mai til september i fjor viste at motorsyklister har lavere gjennomsnittsfart enn både bilførere og lastebilsjåfører. NMCUs søsterorganisasjon, SMC, sier de ikke er overrasket, men at man selvfølgelig gleder seg over at Trafikverkets egne målinger nå gir et helt annet bilde av motorsyklister en det som ofte kommer fram i media.

Her kan du lese oppslaget om Trafikverkets fartsmåling på SMCs webside

Kilde: NMCU

  • Treff: 17089

Høyre står fast ved at de ikke vil ha wirerekkverk

 Vi har tidligere fortalt om et oppslag på nettstedet til Personskadeforbundet (tidligere Landsforeningen for trafikkskadde) der Øyvind Halleraker ble sitert på at man bør gi grønt lys for gjeninnføring av wirerekkverk. Vi fortalte også at vi hadde sent en epost til Øyvind Halleraker og spurte om det medfører riktighet at Høyre har skiftet standpunkt. For sikkerhets skyld sendte vi også med NMCUs høringssvar i wirerekkverkssaken.

Det tok litt tid, men i sitt svar til NMCU sier Halleraker følgende: ”Det som skulle vært formidlet til dere er følgende fra min side som partiets transportpolitiske talsmann: Jeg har aldri uttalt noe om dette noe annet sted enn i en generell trafikksikringsdebatt her på Stortinget. Da hadde jeg en kort kommentar som var begrunnet i ulikt syn blant viktige berørte organisasjoner. Dette er også tolket dit hen at også NMCU var på glid, selv om jeg må understreke at jeg aldri selv har hørt det fra dere. Spørsmålet om å foreta en ny vurdering var luftet på denne bakgrunn. Jeg kan imidlertid forsikre alle medlemmer av NMCU at hverken jeg eller Høyre vil gå videre på denne saken slik dere nå har presisert deres syn. Jeg vil heller aldri medvirke til å innføre et kontroversielt tiltak som en såpass betydelig og seriøs organisasjon går imot. Det tjener ikke vårt felles anliggende om å arbeide for færre tragiske dødsulykker på våre veier.Håper dette var avklarende og at vi fortsatt kan ha et godt og givende samarbeid med trafikksikkerhet som hovedmål. Lykke til videre i viktig arbeid.”

  • Treff: 17030