Helseattest og nytt førerkort kreves fra fylte 75 år

Dagens ordning med «liten legeattest» ved kjøring etter fylte 70 år, er avviklet. Nå er ditt 100-års førerkort gyldig til du fyller 75 år uten noen ekstra attest. Etter 19. januar 2013 skal dine førerrettigheter fremgå direkte av førerkortet hvis du har den nye EØS-modellen.

Ved fylte 75 år må du oppsøke lege. Legen vurderer din helse og vil eventuelt skrive ut en helseattest for 1 eller2 år. Vær oppmerksom på at legene har plikt til å melde ifra til fylkesmannen dersom pasienten ikke fyller helsekravene uansett pasientens alder.

Deretter oppsøker du en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner for å få utstedt et nytt førerkort. Førerkortet gis gyldighet for like lang tid som helseattesten.

Gebyr for førerkortutstedelse er 240 kr og 65 kr for bilde.