By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo slv.jpg for web large tekst

STORTINGSVALGET:

Hva sier partiene til NMCUs forslag om fylkesvise Veipatruljer?

 


NMCU mener at det er for dårlig kontroll med den sikkerhetsmessige tilstanden på riks- og fylkesvegnettet. Dessuten er det uklart om 
det er Statens vegvesen eller entreprenører i drfit- og vedlikeholdskontrakter som har ansvaret når det oppstår uvarslede, farlige forhold på veien. NMCU foreslår derfor at det innføres fylkesvise veipatruljer som skal inspisere det statlige og fylkeskommunale veinettet, alle virkedager, gjennom hele året. Veipatruljen bør bestå av én eller to personer fra Statens vegvesen med god kjennskap til drift og vedlikehold. Veipatruljen skal både kunne utløse handling fra entreprenør eller vegholder og i tillegg ha med utstyr som gjør det mulig å utføre egen akutt innsats. Gjennom slike veipatruljer vil Statens vegvesen samtidig kunne ha god oversikt over om entreprenører i drifts og vedlikeholdskontrakter oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser.
 Er ditt parti enig med NMCU i at det bør opprettes fylkesvise Veipatruljer? 

  • Treff: 18900

 

HomepageDates and EventsWebshopSpecial Offers
 
Touratech Newsletter
 
     
  • Treff: 22515

Footer

VÅGAN MC  Copyright © 2023 All Rights Reserved.  Epost: felles@vaaganmc.com 
Klubbleder: Magnus Åsheim,  Nybyveien 66 A, 8300 Svolvær Mobil: +47 47243645
Siste oppdatering August 2023