To Hjul – Halv Avgift, eller …

I 2003, etter 20 års kamp fikk NMCU gjennom prinsippet «To Hjul – Halv Avgift». I forslaget til Statsbudsjettet for 2018 og den nye trafikkforsikringsavgiften («Årsavgiften») for MC, gjorde NMCU et urovekkende funn. Vi tok utgangspunkt i gjennomsnittet for årsavgiften for bil, 3103 kroner, og delte denne på 2, altså 1550 kroner, som tilsvarer halv avgift. Regjeringen har foreslått å øke trafikkforsikringsavgiften på MC til 1993 kroner per år, en forskjell på hele 443 kroner ned til halv avgift. 

Argumentene som førte til endringen i 2003 og prinsippet om «To Hjul – Halv Avgift».;

-          en motorsykkel bare er i bruk halve året 
-          en motorsykkel har lav vekt og to smale hjul og forårsaker derfor vesentlig mindre slitasje på vegnettet enn en personbil 
-          en motorsykkel har i gjennomsnitt lavere bensinforbruk enn en personbil, hvilket betyr mindre miljøskadelige utslipp 
-          stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig, motorisert transportmiddel kan bidra til å løse framkommelighets- og parkeringsproblemene i de store byene 

NMCU betrakter FrP som et motorsykkelvennlig parti, og avgiftene på MC har blitt senket. Men prinsippet om «To Hjul – Halv Avgift», der mener vi FrP ikke har fulgt opp slik de gjorde i 2003. I et budsjettforlik på overtid presset Siv Jensen regjeringen til å godta halv årsavgift for motorsykler.

NMCU tok derfor kontakt med statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje for å få en forklaring. Vi fremla argumentene som førte til halv avgift i 2003, og spurte om de kunne revurdere forslaget i Statsbudsjettet. Fra Finansdepartementet fikk vi følgende svar: «Omleggingen av årsavgiften til trafikkforsikringsavgift innebærer også en stor lettelse for bil og MC, fordi man fremover skal betale avgift bare for den tiden man har kjøretøyet registrert. Samlet innebærer det en lettelse på 600 mill. kroner. Vi har lagt frem budsjettet for 2018, og det ligger nå til behandling i Stortinget. Det kommer normalt ikke endringsforslag på initiativ fra regjeringspartiene om ytterligere lettelser i avgifter. Hvis dette blir et krav fra KrF eller Venstre vil våre forhandlere vurdere det. Men jeg tar med meg innspillet til vurdering av 2019-budsjettet.».

NMCU vil følge denne saken tett fremover.

 

Kilde: http://nmcu.org/hjul-halv-avgift-eller

 

  • Treff: 18057