Samferdselsministeren har henvendt seg til Vegdirektoratet om å kartlegge strekninger der fartsgrensa er lavere enn veien opprinnelig var dimensjonert for, og vurdere om fartsgrensa kan settes opp.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte eksisterende veiinfrastruktur best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltet fartsgrenser, avhenger dessuten av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene på vegstrekningen. Derfor ber jeg nå om denne gjennomgangen, sier Dale.

Gjennomgangen skal inneholde beregningsgrunnlaget for de samfunnsøkonomiske vurderinger som er gjort på de aktuelle strekningene.