FIM Road Safety Award 2017 til NMCU!

NMCU har blitt tildelt den svært ærefulle FIM Road Safety Award for 2017! FIM er for motorsykkelsporten og –industrien det FIS er for skiløperne og FIFA er for fotballen. NMCU fikk prisen i konkurranse med 6 andre nominerte, og det er særlig arbeidet med Full Kontroll-filmen som trekkes fram av juryen. I begrunnelsen for tildelingen heter det:The NMCU team behind this have done sucha great job and we seecontinued development of this via the videos you now do. The judges thought that the way you freely share this with the rest of the world is great. Skjermbilde 2017-11-29 kl. 19.03.06.png

Det er noen personer som spesielt må trekkes frem i denne sammenhengen og hedres for sin innsats. Uten disse hadde vi ikke fått noen bok, ei film, og med den kvaliteten på produktet. Resten av historien kjenner vi. Boka er oversatt til mange språk og til stor nytte for nye og gamle motorsyklister verden over.

Leif Klyve var hovedforfatter av den første Full Kontroll boka i 2001. Med seg i forfatterteamet hadde han Henry Enoksen og Gunnar Kubberød. Full Kontroll prosjektgruppa fra 2001 besto også av Dag Øby, Einar Jensen, Jan-Fredrik Møller, Hans Vestre, Claus Diseth, Morten Hansen, Svein Voldseth, Tor Edvardsen, Ole Robin Paulsen og Anna Andersson. 

Jens Stumberg er gjennomgangsfigur i Full Kontroll filmen og hadde med seg Geir Strand under filmingen. Morten Hansen, var leder for Full Kontroll prosjektet helt fra starten i 1999 til han gikk av med pensjon i oktober 2017. Han hadde også prosjektlederansvar for filmprosjektet.

NMCU vil også takke sine samarbeidspartnere If og Statens vegvesen for økonomisk støtte til filmprosjektet!

Les mer …

Utskrift E-post

To Hjul – Halv Avgift, eller …

I 2003, etter 20 års kamp fikk NMCU gjennom prinsippet «To Hjul – Halv Avgift». I forslaget til Statsbudsjettet for 2018 og den nye trafikkforsikringsavgiften («Årsavgiften») for MC, gjorde NMCU et urovekkende funn. Vi tok utgangspunkt i gjennomsnittet for årsavgiften for bil, 3103 kroner, og delte denne på 2, altså 1550 kroner, som tilsvarer halv avgift. Regjeringen har foreslått å øke trafikkforsikringsavgiften på MC til 1993 kroner per år, en forskjell på hele 443 kroner ned til halv avgift. 

Argumentene som førte til endringen i 2003 og prinsippet om «To Hjul – Halv Avgift».;

-          en motorsykkel bare er i bruk halve året 
-          en motorsykkel har lav vekt og to smale hjul og forårsaker derfor vesentlig mindre slitasje på vegnettet enn en personbil 
-          en motorsykkel har i gjennomsnitt lavere bensinforbruk enn en personbil, hvilket betyr mindre miljøskadelige utslipp 
-          stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig, motorisert transportmiddel kan bidra til å løse framkommelighets- og parkeringsproblemene i de store byene 

NMCU betrakter FrP som et motorsykkelvennlig parti, og avgiftene på MC har blitt senket. Men prinsippet om «To Hjul – Halv Avgift», der mener vi FrP ikke har fulgt opp slik de gjorde i 2003. I et budsjettforlik på overtid presset Siv Jensen regjeringen til å godta halv årsavgift for motorsykler.

NMCU tok derfor kontakt med statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje for å få en forklaring. Vi fremla argumentene som førte til halv avgift i 2003, og spurte om de kunne revurdere forslaget i Statsbudsjettet. Fra Finansdepartementet fikk vi følgende svar: «Omleggingen av årsavgiften til trafikkforsikringsavgift innebærer også en stor lettelse for bil og MC, fordi man fremover skal betale avgift bare for den tiden man har kjøretøyet registrert. Samlet innebærer det en lettelse på 600 mill. kroner. Vi har lagt frem budsjettet for 2018, og det ligger nå til behandling i Stortinget. Det kommer normalt ikke endringsforslag på initiativ fra regjeringspartiene om ytterligere lettelser i avgifter. Hvis dette blir et krav fra KrF eller Venstre vil våre forhandlere vurdere det. Men jeg tar med meg innspillet til vurdering av 2019-budsjettet.».

NMCU vil følge denne saken tett fremover.

Les mer …

Utskrift E-post

Færre drepte i trafikken

Antall drepte i trafikken per 1. september

Tall fra Trygg Trafikk viser en gledelig nedgang i antall drepte i trafikken så langt i år: Ved utgangen av august hadde 75 mistet livet på norske veier. Det er 22 færre enn på samme tid i fjor. Dessverre bidrar Antall drepte i trafikken per 1. septemberhverken MC eller moped til denne nedgangen. Antall drepte på motorisert tohjuling ligger på nøyaktig det samme som i 2016, nemlig 16 drepte på MC og 1 drept på moped.  

Hovedårsaken til dette er nok først og fremst at tohjulingen ikke klarer å nyttegjøre seg den store utviklingen som har funnet sted på kjøretøyteknologi og infrastruktur de seneste årene.  

- Vi registrerer at antallet som omkommer og skades i trafikken, både på MC og sykkel, ikke over tid går ned. Dette må vi ta på stort alvor, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. NMCU er enig med Johansen. Det må et større fokus på hva som kan redusere de alvorligste ulykken blant sårbare trafikanter som syklister, mopeførere og motorsyklister. Det er åpenbart at de disse trafikantgruppene må inkluderes bedre i nullvisjonen. 

Heldigvis har vi gode analyser om hvorfor MC-ulykkene skjer, og vi vet også hvilke tiltak som gir størst ulykkesreduserende effekt. Basert på disse analysene er Statens vegvesen og NMCU i ferd med å sluttføre revisjon av «Nasjonal strategi for MC og moped». Den reviderte strategien vil være et uhyre viktig verktøy i det ulykkesforebyggende arbeidet.

Les mer …

Utskrift E-post

Ny miljøvennlig bensin kan skade motorsykkelen

SKADELIG PÅFYLL: Selv om bensinen kanskje blir mer miljøvennlig, blir den tøffere for motoren.

Den nye klimabensinen blir snart påbudt I Norge: I løpet av neste år må bil- og motorsykkeleiere i Norge fylle bensin som inneholder ti prosent bioetanol, såkalt E10-bensin. Det er et EU-krav som allerede er innført i flere land i Europa.

– Problemet er at den nye bensinen trekker til seg fuktighet. Etanolen i bensinen fungerer som en svamp og fører til at det kommer vann i drivstoffet, sier Stephen Slommerud i Relekta, som leverer reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder og industribedrifter.

Les mer …

Utskrift E-post

Honda og Yamaha inngår samarbeid

Vanligvis oppfatter vi Honda og Yamaha som konkurrenter i tohjulsmarkedet, men det ser nå ut til at de to kommer til å samarbeide om å få fortgang i prosessen med å utvikle kommersielt troverdige elektriske motorsykler.

Honda og Yamaha er blitt enige med Saitama City (like nord for Tokyo) om å begynne et forsøk med utleie av elektriske motorsykler. Prosjektet tar sikte på å få 30 små motorsykler (i realiteten: Scootere), komplett med lade- og batteribyttepunkter, ut på veiene i byen.

Prosjektet hjelper ikke bare Saitama City å nå sine utslippsmål – det hjelper også de to fabrikkene å finslipe sin EV-teknologi (EV: Electric Vehicle). Det ventes at Honda kommer til å lage en elektrisk versjon av sin ikoniske Super Cub og Yamaha er allerede på etterskudd med sin PES1 elektriske MC som var planlagt lansert i 2016.

Ved å samarbeide med Saitama kan Honda og Yamaha begynne testing, bygge infrastruktur og utvikle opplæringsprogrammer som gjør deres egne prosjekter bærekraftige og integrerbare i andre bymiljø også. Det kan så være at de ligger etter skjema, men begge merkene gjør stor fremgang på området, og det bør vel ikke være tvil om at når fabrikker som Honda og Yamaha bestemmer seg for noe, får de det oftest som de vil. Historien beviser det til fulle.

Les mer …

Utskrift E-post

MC-nyhetene 2017

Det har aldri vært flere nyheter og MC-avisa har etter beste evne plukket ut noen av godbitene
 

KAWASAKI Ninja H2 Carbon

En skulle ikke tro det var mulig, men Ninja H2 er kommet i en ennå mer avansert versjon. Årets nyhet er Ninja H2 Carbon og som navnet antyder gjør Kawasaki ustrakt bruk av karbonfiber deler. Kombinert med ramme i Kawasaki grønn forteller de all verden at her dreier det seg om noe helt spesielt. Superavansert elektronikk, topp kvalitet fjæring, elektronisk Øhlins styredemper, kompressormatet motor – det er Ninja H2 Carbon. Rammen er en superlett, bomsterk fagverkskonstruksjon av stålrør. Sykkelens design er skarp, kantet og aggressiv - ført ut i ytterste konsekvens. Dette er et teknologisk kunstverk og en maktdemonstrasjon når det gjelder hva Kawasaki kan prestere. Vi er imponert!

Fakta
Motor/gir: 4 syl, 998 cc, 6 gir
Ytelse: ikke oppgitt
Sittehøyde: ikke oppgitt
Vekt: ikke oppgitt
Pris fra: 429.990,-

Les mer …

Utskrift E-post

Flere artikler …