Sikker motorsykkelkjøring

Tips for sikker MC-kjøring

Vær tydelig og bestemt slik at det er lett for andre å tolke hva du vil og hvor du skal. Å bli sett handler mange ganger vel så mye om å gjøre seg forstått.

Plasser deg slik i kjørebanen at du er mest mulig synlig for andre og selv har mulighet til å se andre kjøretøy.

Tilpass farten slik at andre får tid til å oppdage deg og at du kan avverge en ulykke hvis du blir oversett.Hvis du mistenker at du ikke blir sett fordi bilføreren ser i en annen retning, eller bilen er i bevegelse mot krysset når den burde stå i ro, så gjør deg klar til å avverge en ulykke .Bruk kjøreutstyr som øker synligheten .

Det er påbudt å ha med refleksvest i tilfelle nødstans for moped og motorsykkelMeld fra om farlig veg I samarbeid med Norsk Motor Cykkel Union har vi utarbeidet et elektronisk skjema (Veifelleskjema), der du kan melde fra om forhold ved vegen som åpenbart er farlig for sikkerheten til motorsyklistene. 

Ta kontakt med vegtrafikksentralen på telefon 175 først, fyll deretter ut skjemaet. HUSK: Send kun rapport om FARLIG veg – ikke dårlig veg.

Utskrift E-post

MC-parkering hos private parkeringsselskap

NMCU kontaktet derfor tre parkeringsselskaper og stilte følgende spørsmål om praksis når det gjelder MC-parkering: Kommer fire motorsykler ifølge og parkerer innenfor én biloppstillingsplass, må da alle betale eller er det nok at én i følget betaler? Tillater dere gratis parkering av MC utenfor oppmerkede plasser om man ikke står i veien for noen?

Q-Park: Fra markedsdirektør Kjetil Bratseth i Q-Park fikk vi følgende svar: - Ved parkering på Q-Park sine områder skal MC parkeres etter gjeldende regler på området. Disse kommer klart frem av skiltingen på stedet. Det skal parkeres innenfor oppmerkede felt/på anvist plass og det skal løses billett som plasseres synlig på kjøretøyet for kontroll. Hvordan billetten gjøres synlig/tilgjengelig for kontroll er opp til fører. Q-Park praktiserer at det er tillatt med fire motorsykler på én parkeringsplass, mot at én av disse har registrert/dokumentert betaling. NMCU oppfordrer alle som parkerer hos Q-park, og legger billetten synlig på sykkelen, om å fotografere billetten med mobilkamera sitt.

Europark: Driftsdirektør Carl-Erik Martinsen ved Europark henviste i sitt svar til Europarks hjemmeside. Fra denne siden sakset vi disse alternativene for tohjuls MC: Alternativ 1 er å parkere på vanlig oppstillingsplass for bil. Fører skal ta med seg billetten. Når flere tohjulinger deler samme oppstillingsplass, er det ikke krav om mer enn én billett.  Alternativ 2 er å parkere utenom oppmerking, men ikke til hinder for annen parkering eller ferdsel. Maksimal parkeringstid og andre parkeringsbestemmelser skal overholdes. Langtidsparkering/vinteropplag aksepteres ikke. Der skraverte felt kan benyttes til MC-parkering, er dette markert med særskilt skilting. I de tilfellene ovenfor der vi ber kundene ta med gyldig billett fordi det ikke finnes noen frontrute å legge den i, må de som får kontrollavgift sende inn klage med kopi av billetten. De som synes dette er upraktisk har tre alternativer: 1) å betale for parkeringen med mobiltelefon til vår samarbeidspartner Easypark, 2) å parkere på egnede steder utenom oppstillingsplassene eller 3) å anskaffe låsbar anordning for plassering av p-billett for montering på MC.NMCU oppfordrer alle som legger igjen billetten synlig på sykkelen om å fotografere billetten med mobilkamera sitt.

Les mer …

Utskrift E-post

Wirerekkverk

I dag er det nøyaktig 10 år siden NMCU sørget for at det ble forbudt å sette opp flere wirerekkverk i Norge.

La oss ta et lite tilbakeblikk: Etter langvarig påtrykk fra NMCU innførte daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete i 2006 forbud mot videre bruk av wirerekkverk i Norge. Forbudet ble innført av hensyn til motorsyklistenes sikkerhet. Krefter i Statens vegvesen hadde imidlertid uttrykt ønske om at forbudet burde oppheves, og i 2012 ba Vegdirektoratet om at Samferdselsdepartementet igjen skulle tillate bruk av wirerekkverk. Departementet sendte saken ut på en bred høring og NMCU leverte et omfattende høringssvar som argumentert sterkt for at forbudet burde opprettholdes. 

NMCU viste til forskningsrapporter som fortalte at wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk, særlig om motorsyklisten kjører inn i wiremidtrekkverk i motorveihastigheter. NMCU påpekte at det finnes likeverdige alternativer til wire og at gjeninnføring av wire ikke ville gi noen dokumenterte gevinster, verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige.Samferdselsdepartementet vurderte argumentene fra Statens vegvesen og NMCU opp mot hverandre og besluttet at forbudet mot wire skulle opprettholdes. Departementets begrunnelse for beslutningen var motorsyklistenes følelse av utrygghet for denne rekkverkstypen, de høye vedlikeholdskostnadene og at det finnes alternative, likeverdige rekkverkstyper.

NMCU er glad for at departementets kloke beslutning fremdeles står etter 10 år.

Kilde: NMCU

Utskrift E-post

Nordic Harley Days 2016

Welcome to the Nordic Harley Days 2016. August 3-7 2016 we invite bikers from near and afar to take part in this spectacular event in the heart of Lofoten.

 

HOG Arctic Chapter Norway - World Northernmost is hosting the event. Come and meet new and old friends alike and take part in an experience you late will forget. We can promise that you will not regret it!
The event is open for all motorcycle riders. We would appreciate if you share the event and invite your friends on facebook!  Information available on: www.nordicharleydays.com

PROGRAM 

 • onsdag
 • torsdag
 • fredag
 • Lordag
 • sondag
 • Onsdag / Wedenesday 3. August
 • Torsdag / Thursday 3. August
 • Fredag / Friday 3. August
 • Lørdag / Satursday 3. August
 • Søndag / Sunsday 3. August

Les mer …

Utskrift E-post

Førerutviklingskurs

Det ble avholdt førerutviklingskurs i Svolvær ved Helle Lufthavn i helga den 22 mai 2016

Kurset ble kjørt av MC-klubben TANGO MC v/Stig Hagen om å avholde førerutviklingskurs.
Hagen er utdannet kjøreinstruktør på bil og mc i politiet.
Tango MC har i flere år holdt førerutviklingskurs og hatt samarbeid med flere
mc-organisasjoner om gjennomføring av ulike førerutvikling/oppfriskningskurs.
Kurset hadde godt oppmøte fra både VÅGAN MC og LOFOTEN MC
 
Link til TANGO MC  - MC KURS 2016 LOFOTEN
 • Tangomc1.jpg - 91.51 kb
 • Tangomc2.jpg - 95.16 kb
 • Tangomc3.jpg - 109 kb
Kilde bilder: Ingve Andre Johansen

Utskrift E-post

Flere artikler …