Wirerekkverk

I dag er det nøyaktig 10 år siden NMCU sørget for at det ble forbudt å sette opp flere wirerekkverk i Norge.

La oss ta et lite tilbakeblikk: Etter langvarig påtrykk fra NMCU innførte daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete i 2006 forbud mot videre bruk av wirerekkverk i Norge. Forbudet ble innført av hensyn til motorsyklistenes sikkerhet. Krefter i Statens vegvesen hadde imidlertid uttrykt ønske om at forbudet burde oppheves, og i 2012 ba Vegdirektoratet om at Samferdselsdepartementet igjen skulle tillate bruk av wirerekkverk. Departementet sendte saken ut på en bred høring og NMCU leverte et omfattende høringssvar som argumentert sterkt for at forbudet burde opprettholdes. 

NMCU viste til forskningsrapporter som fortalte at wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk, særlig om motorsyklisten kjører inn i wiremidtrekkverk i motorveihastigheter. NMCU påpekte at det finnes likeverdige alternativer til wire og at gjeninnføring av wire ikke ville gi noen dokumenterte gevinster, verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige.Samferdselsdepartementet vurderte argumentene fra Statens vegvesen og NMCU opp mot hverandre og besluttet at forbudet mot wire skulle opprettholdes. Departementets begrunnelse for beslutningen var motorsyklistenes følelse av utrygghet for denne rekkverkstypen, de høye vedlikeholdskostnadene og at det finnes alternative, likeverdige rekkverkstyper.

NMCU er glad for at departementets kloke beslutning fremdeles står etter 10 år.

Kilde: NMCU

Utskrift E-post

Nordic Harley Days 2016

Welcome to the Nordic Harley Days 2016. August 3-7 2016 we invite bikers from near and afar to take part in this spectacular event in the heart of Lofoten.

 

HOG Arctic Chapter Norway - World Northernmost is hosting the event. Come and meet new and old friends alike and take part in an experience you late will forget. We can promise that you will not regret it!
The event is open for all motorcycle riders. We would appreciate if you share the event and invite your friends on facebook!  Information available on: www.nordicharleydays.com

PROGRAM 

 • onsdag
 • torsdag
 • fredag
 • Lordag
 • sondag
 • Onsdag / Wedenesday 3. August
 • Torsdag / Thursday 3. August
 • Fredag / Friday 3. August
 • Lørdag / Satursday 3. August
 • Søndag / Sunsday 3. August

Les mer …

Utskrift E-post

Førerutviklingskurs

Det ble avholdt førerutviklingskurs i Svolvær ved Helle Lufthavn i helga den 22 mai 2016

Kurset ble kjørt av MC-klubben TANGO MC v/Stig Hagen om å avholde førerutviklingskurs.
Hagen er utdannet kjøreinstruktør på bil og mc i politiet.
Tango MC har i flere år holdt førerutviklingskurs og hatt samarbeid med flere
mc-organisasjoner om gjennomføring av ulike førerutvikling/oppfriskningskurs.
Kurset hadde godt oppmøte fra både VÅGAN MC og LOFOTEN MC
 
Link til TANGO MC  - MC KURS 2016 LOFOTEN
 • Tangomc1.jpg - 91.51 kb
 • Tangomc2.jpg - 95.16 kb
 • Tangomc3.jpg - 109 kb
Kilde bilder: Ingve Andre Johansen

Utskrift E-post

Todelt praktisk førerprøve på MC blir avviklet

NMCU fikk i fjor et femtitalls tilbakemeldinger om todelt prøve fra førerkortkandidater eller deres foresatte. Ingen av disse tilbakemeldingene var positive. Kommentarene fra folk som lot høre fra seg handlet mest om at trafikkstasjonene enkelte steder hadde vært uvillig til å gjennomføre begge prøvene på samme dag, og at det mange ganger hadde vært urimelig lang ventetid mellom de to prøvene. Dessuten sa mange at de hadde hatt økte kostnader fordi de måtte leie oppkjøringssykkel to ganger, og at de hadde hatt økt besvær/kostander fordi de måtte ta fri fra skole/jobb to dager i stedet for én. 

Man kan godt si at todelt praktisk prøve kanskje ikke ville ha vært verdens undergang, og at kommende generasjoner av motorsyklister antagelig ville ha kunnet leve med den ekstra kostnaden og det ekstra bryderiet som ordningen ville medføre. På den andre siden synes NMCU at vi forbrukere må kunne kreve at endringer som gir oss merkostnader bør har en klar faglig begrunnelse. NMCU har en lang historie på å gi helhjertet støtte til fornuftige endringer som øker trafikksikkerheten, men vi syntes ikke at Statens vegvesen greide å forklare hvordan todelt MC-prøve ville gi en slik positiv effekt.

Derfor er NMCU glad for at Vegdirektoratet i samråd Samferdselsdepartementet har besluttet at todelt praktisk MC-prøve skal avvikles før årets MC-sesongen starter. Du kan lese brevet fra Statens vegvesen her.

 

Les mer …

Utskrift E-post

Flere artikler …